Knjige

Potpuno isceljenje

Posted at July 4, 2013 | By : | Categories : Knjige | Comments Off

21

Anita Murđani
Moje putovanje od bolesti, do uvida u sopstvenu
veličanstvenost, do potpunog isceljenja

     Knjiga „Potpuno isceljenje“ je svojstveni izveštaj o verovatno najdramatičnijem, najčudesnijem i najdubljem isceljenju za koje znamo i za koje je ikad iko od smrtnika saznao. Ako se tome doda da se radi o medicinski potpuno dokumetovanom slučaju i da je celi događaj već izvršio moćan uticaj na neke medicinske ustanove u gradu u kome se odigrao ( Hongkong ) i preko interneta na mnoge zaljubljenike u zdravlje i na relativno šire javno mnjenje, onda će sve ovo, nadamo se imati snažne, možda čak i presudne implikacije na celokupno čovečanstvo…borbe da pronađe vlastiti put, istovremeno se trudeći da ne izneveri očekivanja svih oko sebe, autorka je shvatila kao rezultat otkrovenja na drugoj strani, da ima moć da izleči samu sebe… i da Univerzum sadrži čuda kakva nije mogla ni zamisliti.
U Potpunom isceljenju Anita otvoreno govori o svemu što je naučila o svojoj bolesti, isceljenju, strahovima, o tome kako „biti ljubav“ i o istinskoj veličanstvenosti svakog ljudskog bića.
Govorila je o osećanju da smo svi mi čista ljubav. Ne samo da smo svi međusobno povezani i sa Bogom, već na jednoj dubljoj ravni, svi jesmo Bog. Dopustili smo strahovima i egu da Boga izgura iz naših život, i to je u velikoj meri povezano sa oboljenjem ne samo našeg tela, već čitavog sveta. Govorila je o učenju da vrednujemo sopstvenu veličanstvenost i da živimo kao bića svetlosti i ljubavi, kao i o isceljujućim osobinama neodvojivim od takvog stanja uma.

Ova je knjiga koja nam definitivno dokazuje smo svi duhovna bića koja proživljavaju ljudska iskustva… i da smo svi Jedno!

Tekst ove knjige moćno govori na temu holizma, možda najmoćnije do sada, i za onoga ko dubinom svog bića usvoji tekst, samo čitanje knjige može biti veliki događaj u životu i veliki iskorak u pravcu zdravlja i svekolike harmonije. Voleo bih da takvih bude mnogo, i što više. No, posmatrano iz ugla iskustva autorke koja je do zdravlja i harmonije morala proći kroz dramatično iskustvo teške bolesti i kliničke smrti, ne čini se verovatnim da će mnogi samim čitanjem postići slično iskustvo zdravlja i prosvetljenja. Autorka govori o dva novoa postojanja, nivou Ega, punog negativnih emocija i mentalnih stavova i nivou Bića koje je čista svest povezana na svekoliku kosmičku svest i mudrost. Većina od nas je previše uronjena u Ego da bi dosegnula sve potencijale i blagodeti bića…
Mile Malešević, urednikShare