Homeopatija

  • Istorija homeopatije

    Istorija homeopatije počinje 1796. godine, a njen tvorac je nemački lekar, hemičar i apotekar Samuel Hahnemann. On je bio je nezadovoljan efikasnošću i grubim metodama lečenja konvencionalne medicine i smatrao je da je smrt često nastupala kao posledica tako grubog i neodgovarajućeg lečenja, a ne od same bolesti. Kada uprkos svojim najvećim naporima ne uspeva da spase život svoje ćerke koja je obolela od difterije, Hahnemann odlučuje ...

    Posted at May 3, 2013 | By : | Categories : Homeopatija | Comments Off
  • Zastupljenost homeopatije u svetu

    Prema izveštajima Svetske zdravstvene organizacije, homeopatija je kao metod lečenja na drugom mestu u svetu. Na prvom mestu je kineskatradicionaln medicina, na trećem je lečenje biljem, dok je savremena ili konvencionalna medicina na četvrtom mestu.Imajuću u vidu da ostala tri sistema lečenja postoje već hiljadama godina, to je vredno napomenuti. Čak je i konvencionalna medicina u osnovi nastavak postupaka koji su primenjivani hiljadama godina. A jedan ...

    Posted at May 3, 2013 | By : | Categories : Homeopatija | Comments Off
Page 2 of 212