SCIO

 • SCIO Kvantni biofeedback SCIO – Scientific Consciousness Interface Operating system

  Posted at June 24, 2013 | By : | Categories : SCIO | Comments Off
 • Šta je SCIO

  QXCI SCIO uređaj poseduje najveći medicinski softverski paket na svetu. To je pravo remek delo među biofeedack sistemima koje može da skenira vaše telo i otkrije sve izvore stresa i faktore koji remete vaše zdravlje. SCIO tehnologija se zasniva na decenijskim istraživanjima iz oblasti bionergetskih odgovora ljudskog tela. Zbog elektro-fiziološke prirode naših tela ono pod uticajem raznih spoljašnjih i unutrašnjih ometanja, dolazi u neravnotežu i zdravlje biva narušeno. SCIO je izuzetan uređaj koji nam putem biofeedback-a omogućava neverovatan ...

  Posted at June 24, 2013 | By : | Categories : SCIO | Comments Off
 • Kako SCIO radi

  SCIO uređaj skenira specifične vibracije individue i skicira jedinstvenu mapu energetskog toka u telu. Otkriva svaki disbalans ili blokadu u energetskom obrascu i nastoji da ispravi tu neravnotežu putem elektomagnetnih talasa.  Ove nepravilnosti mogu biti posledica bolesti, stresa, povrede, alergije, traume itd. Snabdevajući telo zdravim, izvornim energetskim obrascima, podstiče se oporavak od bolesti ili povrede.  Telo dobija podstrek da se izleči u potpunosti  i na neinvazivan način. U klasičnoj medicini najčešće se tretiraju samo simptomi ali ne ...

  Posted at June 24, 2013 | By : | Categories : SCIO | Comments Off
 • Kako SCIO pomaže u redukciji stresa

  Biofeedback obučava vaše telo kako da se relaksira i pomaže u kontroli stresa na fizičkom i mentalnom nivou. Kada posmatrate na monituru računara priključenog  na SCIO uređaj  kako suptilne promene u vašem držanju, disanju, čak i u vašim mislima, utiču na vaše telo, dobićete sasvim novi uvid u povezanost vašeg uma i tela i tako naučiti da zamenite stare cikluse i obrasce koji su vas uvodili u stres i stvarali začarani krug,  jednim novim komfornijim obrascem. Panel ...

  Posted at June 24, 2013 | By : | Categories : SCIO | Comments Off
 • SCIO u tretiranju dece

  QXCI/SCIO je izuzutna pomoć u lečenju dece jer ona često ne mogu verbalno da iskažu šta se u njima dešava. SCIO se sa velikim uspehom koristi kod dece i postoji veliki raspon terapija i protokola na raspolaganju i rezultati su jako pozitivni.  Deca odlično reaguju na tretman zbog činjenice da imaju manje mentalnih blokada i može se dopreti do podsvesnih nivoa. Može biti od velike pomoći kako kod beba sa kolikama, tako i kod tinejdžera, učenika ...

  Posted at June 24, 2013 | By : | Categories : SCIO | Comments Off
 • Gde SCIO moze biti od koristi u decijem uzrastu

  Deficit pažnje Hiperaktivnost Autizam, depresija Agresivnost Alergije Hronični zamor Problemi sa varenjem Detoksikacija Emocionalni ispadi Netolerancija na hranu Jačanje imuniteta Gljivične infekcije, bakterije, paraziti, virusi Psihološki i emocionalni problemi Stres Poboljšanje sportskih performansi Toksini – izloženost hemikalijama, teškim metalima,  živi Trauma – obuhvata fizičke, psihološke i emotivne traume [fbshare]

  Posted at June 24, 2013 | By : | Categories : SCIO | Comments Off