Članci

Da li su naučnici uspeli da objasne princip delovanja homeopatskih lekova

Posted at August 5, 2013 | By : | Categories : Članci | Comments Off

potency 1 Otkriće jednog fizičko-hemijskog fenomena, moglo bi da objasni lekovito dejstvo visoko razrećenih homeopatskih supstanci. Do tog otkrića su došli Južnokorejski hemičari, o čemu izveštava naučno popularni magazin „New Scientist“.
Mišljenja o homeopatiji su oduvek bila podeljena. Dok su praktičari i pacijenti širom sveta izveštavali o veoma pozitivnom, čak skoro čudotvornom uticaju homeopatskih lekova na zdravlje, skeptici i protivnici homeopatije trudili su se da to opovrgnu tvrdeći da toliko razređene supstance ne mogu delovati, jer u njima ne postoji više ni jedan molekul početne supstance.
Naučno je teško objasniti delovanje tako visoko razređenih supstanci,jer su neki parametri za nauku i dalje ostajali nemerljivi. Otkriće naučnika sa Instituta za nauku i tehnologiju Kwangju, moglo bi zauvek da promeni stav skeptika prema homeopatiji.
Naime Koreanci su dokazali da se molekuli u rastvoru ne ponašaju na način kao što se do sad verovalo, i da se ne raspoređuju ravnomerno, već da se razređivanjem molekuli grupišu u neku vrstu sunđerastih grozdova. Što znači da rastvori, bez obzira na stepen razređenja, i dalje sadrže mnogo veći broj molekula početne supstance nego što se do sad mislilo. Što se tiče homeopatskih preparata, to je dokaz, da uprkos veoma visokim razređenjima, u njima ipak postoje aktivni molekuli date supstance.
Nemački hemičar, Kurt Geckeler, koji se nalazi na čelu korejskog istraživačkog tima, objasnio je da se radi o revolutivnom otkriću i da će to pomoći u demistifikovanju nekih do sada nerazjašnjenih fenomena.

Izvor: naučni magazin – Bild der Wissenschaft

Share