SCIO

Gde SCIO moze biti od koristi u decijem uzrastu

Posted at June 24, 2013 | By : | Categories : SCIO | Comments Off

Deficit pažnje
Hiperaktivnost
Autizam, depresija
Agresivnost
Alergije
Hronični zamor
Problemi sa varenjem
Detoksikacija
Emocionalni ispadi
Netolerancija na hranu
Jačanje imuniteta
Gljivične infekcije, bakterije, paraziti, virusi
Psihološki i emocionalni problemi
Stres
Poboljšanje sportskih performansi
Toksini – izloženost hemikalijama, teškim metalima,  živi
Trauma – obuhvata fizičke, psihološke i emotivne traume

Share