Homeopatija

Kako deluje homeopatski lek?

Posted at May 3, 2013 | By : | Categories : Homeopatija | Comments Off

Herbal-Heart-TreatmentsSpecifičnost delovanja homeopatskog leka je u tome što on neće delovati samo na vaše fizičko telo, već će delovati i na vaše emocije, mentalno stanje i na sam uzrok bolesti. Na bolest se ne gleda kao na  poremećaj na fizičkom nivou, već kao poremećaj same životne energije koja nas održava u stanju zdravlja i harmonije.  Zato se traži supstanca iz prirode koja će delovati tako da podstakne organizam ili samu životnu energiju unutar nas, da se sama iseljuje. Kada se ta životna energija pokrene, snaga organizma i imuni sistem se podižu na viši nivo i osoba se polako vraća u psihofizičko stanje ravnoteže, a bolest se povlači i ustupa mesto zdravlju.

Vaš homeopata Suzana Đokić
Homeopatsko – holistički centar
i udruženje  Homeocare Beograd
062 1760 708

Share