SCIO

Kako SCIO pomaže u redukciji stresa

Posted at June 24, 2013 | By : | Categories : SCIO | Comments Off

Biofeedback obučava vaše telo kako da se relaksira i pomaže u kontroli stresa na fizičkom i mentalnom nivou.
Kada posmatrate na monituru računara priključenog  na SCIO uređaj  kako suptilne promene u vašem držanju, disanju, čak i u vašim mislima, utiču na vaše telo, dobićete sasvim novi uvid u povezanost vašeg uma i tela i tako naučiti da zamenite stare cikluse i obrasce koji su vas uvodili u stres i stvarali začarani krug,  jednim novim komfornijim obrascem.
Panel za tehnološku procenu Nacionalnog  instituta za zdravlje  preporučuje biofeedback tretman, pod nadzorom dobro obučenog terapeuta,  u lečenju nesanice i hroničnog bola.

Share