SCIO

Kako SCIO radi

Posted at June 24, 2013 | By : | Categories : SCIO | Comments Off

SCIO uređaj skenira specifične vibracije individue i skicira jedinstvenu mapu energetskog toka u telu. Otkriva svaki disbalans ili blokadu u energetskom obrascu i nastoji da ispravi tu neravnotežu putem elektomagnetnih talasa.  Ove nepravilnosti mogu biti posledica bolesti, stresa, povrede, alergije, traume itd.

Snabdevajući telo zdravim, izvornim energetskim obrascima, podstiče se oporavak od bolesti ili povrede.  Telo dobija podstrek da se izleči u potpunosti  i na neinvazivan način.

U klasičnoj medicini najčešće se tretiraju samo simptomi ali ne i njihov uzrok, a preterana upotreba sintetičkih lekova dovodi do daljih disbalansa u telu stvarajući začarani krug.  To ne znači da treba sasvim osporiti značajno mesto i svrsishodnost klasične medicine u očuvanju zdravlja.

SCIO uređaj i klasična medicina se mogu veoma efikasno primenjivati paralelno, na primer kao postoperativni  tretman koji će pomoći telu da se oporavi mnogo brže i efikasnije, kao i ojačati imuni sistem pre same operacije. SCIO ne može izlečiti polomljenu kost, ali može da ubrza proces zarastanja i smanji komplikacije tako što da telu potrebnu pomoć i stimulaciju tokom oporaka.

Share