Homeopatija

Kako se prave homeopatski lekovi?

Posted at May 3, 2013 | By : | Categories : Homeopatija | Comments Off

Picture7Lekovi koji se koriste u homeopatiji često nazivamo i remedijama. Oni se dobijaju iz minerala, biljaka i drugih supstanci iz prirode, posebnim postupcima trituracije i razblaživanja koje nalaže homeopatska farmakopeja. Početna supstanca se razblaži toliko da  gubi svoja hemijska svojstva i deluje više na dinamičkom nivou, tako da ne postoje nikakvi neželjeni efekti i isključena je bilo kakva toksičnost. Tako razblažena supstanca ima mnogo veću lekovitost nego ta ista supstanca u svom početnom obliku.
Prilikom pravljenja homeopatskih lekova moraju se poštovati strogi propisi i pravila o njihovoj proizvodnji, ispitivanju kvaliteta, skladištenju i distribuciji.
Danas postoje preko tri hiljade raznih homeopatkih preparata, a njihov broj se vremenom povećava i ispituju se druge supstance koje bi takođe mogle da imaju lekovit efekat.

Vaš homeopata Suzana Đokić
Homeopatsko – holistički centar
i udruženje  Homeocare Beograd
062 1760 708

Share