Članci

Lečenje u skladu sa prirodom naspram konvencionalnog lečenja

Posted at September 14, 2013 | By : | Categories : Članci | Comments Off

Konvencionalna - Copy“Lečenje se vrši spolja a isceljenje podstiče iznutra”
Lekari konvencionalne (alopatske) medicine smatraju da lečenje zahteva spoljašnju intervenciju, dok pobornici metoda lečenja u skladu sa prirodom zastupaju stav da je zdravlje rezultat lečenja i života usklađenog sa zakonima prirode.
Rene Dibo, veliki humanista,  pisac i filozof napisao je:
„Zdravlje je prirodan poredak stvari, na njega imaju pravo svi koji mudro žive. Najvažnija uloga ljudi koji se bave zdravljem je da otkriju i drugima prenesu prirodne zakone koji će ljudima obezbediti zdrav duh u zdravom telu.“
Konvencionalna medicina je prvenstveno usredsređena na određivanje spoljnih prouzrokovača bolesti i pronalaženje sredstava za borbu protiv njih agresivnim i štetnim sredstvima. Sredinom prošlog veka pronalazak antibiotika je medicini omogućio relativno uspešnu borbu sa bolestima koje su prouzrokovane bakterijskim infekcijama.  To je donekle donelo uverenje da se takva medicinska intervencija hemiskim sredstvima isplati bez obzira na cenu, rizike i posledice koje sa sobom nosi.
Nasuprot tome,  homeopatija i druge prirodne metode lečenja oduvek su bile skoncentrisane na mogućnost da se poveća unutrašnja otpornost na bolest, tako da čovek može da bude zdrav bez obzira na štetne spoljašnje uticaje, okolnosti i agense kojima je izložen.
Specijalisti za infektivne bolesti širom sveta imaju veliki problem i razmatraju nova rešenja u borbi sa zaraznim bolestima koje su prouzrokovane danas sve rezistentnijim mikroorganizmima. Činjenica je da antibiotici sve više gube svoju moć i da alopate sve manje na njih mogu da se oslone.
Velika prednost prirodno orijentisanih medicinskih disciplina je i u tome što se na sredstva i lekove koje primenjuju ne može razviti otpornost, jer oni ne deluju na spoljašnje uzročnike bolesti kao što su razni mikroorganizmi, i prema tome ne utiču na njihovu evoluciju. Tako da će jedan homeopatski lek isto delovati danas, ili u sledećih 500 godina, kao što je delovao kada je upotrebljen prvi put. Isto važi i za druga sredstva prirodne medicine.
Konvencionalna medicina je pokazala i veliku bespomoćnost u borbi protiv virusa i ta borba se uglavnom sastoji u nastojanju da se izvrši prevencija u vidu vakcinacije za koju danas ne postoji viša nikakva sumnja da razorno deluje na sam imunološki sistem i da je jedan od uzročnika mnogih oboljenja koja su sve više u ekspanziji, kao i raznih dugoročnih oštećenja.
Homeopatija i razne druge prirodne metode lečenja su zato mnogo uspešnije u borbi protiv virusnih infekcija. One jačaju unutrašnje snage samog organizma i podstiču njegovu prirodnu sposobnost da se izbori sa izazivačima bolesti bilo koje vrste. Pritom su ove metode mnogo jeftinije, bezbednije, efikasnije i imaju dugotrajnije efekte.
Treba zapamtiti da naše telo ima urođenu sposobnost da se samo isceli. U današnjim uslovima života kada smo izloženi raznim štetnim uticajima, zagađenju i konstantnim stresnim situacijama, ta sposobnost tela da se samo isceljuje je uglavnom oslabljena, te je samo treba na to podstaći na prirodan način.

vaš homeopata Suzana Đokić
homeopatsko – holistički centar i
udruženje Homeocare Beograd

Share