Knjige

Nauka homeopatije

Posted at July 4, 2013 | By : | Categories : Knjige | Comments Off

4ffGeorge Vithoulkas
Zakoni i principi isceljenja i njihova primena u homepatiji

  U ovoj knjizi su na jednostavan i temeljan način obrađeni zakoni i principi holističkog pristupa zaštiti zdravlja i lečenja. Obzirom na analitičke trendove savremene medicinske prakse, koja ne uzima u obzir holističke principe, oni uglavnom nisu poznati ni medicinskim praktičarima niti široj populaciji. Zato ova knjiga može biti od velike koristi za postizanje potpunijeg razumevanja bolesti i zdravlja pojedinca sa aspekta homeopatske filozofije i prakse.  ~ Izdavač
Ova velika knjiga, u čijem sam čitanju u potpunosti uživao, se pojavila u pravo vreme.; ona nam nudi mnoštvo naučnih koncepata i eksperimentalnih opservacija za formiranje čvrste osnove za izgradnju homeopatske nauke. To je novi početak koji ima uzbudljivu budućnost.
~ Prof. dr. W.A. Tiller, Stanford Univerzitet


  Savremeni čovek traži nadu za povratak svoje psihosomatske ravnoteže, kako bi se mogao suočiti sa izazovima koje mu je postavila tehnološka civilizacija. Čvrsto verujemda homepatija može delotvorno pomoći obolelom čovečanstvu u tom naporu i biti dragoceni oslonac za njegovu ubrzanu duhovnu evoluciju.
Ova knjiga razjašnjava jednostavne principe i metode  koji se primenjuju u lečenju. Namenjena je profesionalnim lekarima, isceliteljima i drugim čitaocima koji žele da se dublje upoznaju sa ovom temom.
~ iz sadržaja

Share