Knjige

Novi homeopatski pristup pedijatriji

Posted at July 4, 2013 | By : | Categories : Knjige | Comments Off

dsd

Dr. Pravin B. Jain

Jedan od doprinosa ove knjige je jezgrovito i jasno predstavljanje homeopatskog pogleda na razvoj i rast dece i problematiku koja ga prati, čvrsto oslonjenog na medicinu i psihologiju. Doduše pružene su relativno bazične informacije, ali sabrana na jednom mestu biće od velike pomoći kao podsetnik većini čitalaca. Naravno preporučuje se proširivanje znanja iz ove oblasti i iz nekih drugih izvora.
Drugi je prikupljanje simptoma iz Materija medike i druge literature koji se odnose više na decu nego na odrasle osobe, a koji su po prirodi takozvani nekompenzovani simptomi, pa stoga i veoma korisni.
~ iz predgovora izdavača

U homeopatiji opservacija dobija na važnosti kada imamo pacijenta koji nam ne može ispričati svoju priču.  Znači da opservacija postaje veoma bitna kada radimo sa gluvim i nemim pacijentima, pacijentima koji su u komi, decom i sa životinjama. U ovoj knjizi dr. Pravin Jain je na sjajan način obradio temu “tretman dece”. Knjiga je bazirana na posmatranju dece bez obzira na to da li su po svojoj prirodi otvorena (prilaze drugima) ili povučen, preterano ili premalo aktivna, destruktivna ili ne. U skladu sa tradicijom prediktivne homeopatije zadržan je metod pojednostavljenog pronalaženja similimuma i razrađen je dijagram za pronalaženje similimuma. To će biti od velike praktične pomoći za one koji zaista žele lečiti decu uz pomoć similimuma.
~ Iz predgovora, dr. Prafull Vijayakar Share