SCIO

SCIO u tretiranju dece

Posted at June 24, 2013 | By : | Categories : SCIO | Comments Off

QXCI/SCIO je izuzutna pomoć u lečenju dece jer ona često ne mogu verbalno da iskažu šta se u njima dešava.
SCIO se sa velikim uspehom koristi kod dece i postoji veliki raspon terapija i protokola na raspolaganju i rezultati su jako pozitivni.  Deca odlično reaguju na tretman zbog činjenice da imaju manje mentalnih blokada i može se dopreti do podsvesnih nivoa. Može biti od velike pomoći kako kod beba sa kolikama, tako i kod tinejdžera, učenika i studenata koji su pod stresom zbog testova i ispita.
Specijalizovane terapije uključuju i napredni program za učenje gde se mogu poboljšati  mnoge veštine kao što su jezičke, analitičke i matematičke, kao i sama memorija. Poboljšava se koncentracija, sposobnost fokusiranja kao i memorija generalno u trenucima stresa prilikom ispitnih rokova, kao i kada su deca izložena velikim pritiscima.  Pored navedenog poboljšava se i sama sposobnost da se lakše nose sa stresnim sitiacijama.

Share