Homeopatija

Šta je homeopatija?

Posted at May 3, 2013 | By : | Categories : Homeopatija | Comments Off

Picture1 Homeopatija je nežan i   veoma efikasan medicinski sistem koji koristi supstance iz prirode koje pre svega podstiču snage samog organizma da se isceljuje i vrati u ravnotežu. Homeopatski lek ne deluje samo na fizički nivo, već i na emotivni nivo, tako da svaka osoba koja je tretirana homeopatskim lekovima oseća poboljšanje opšteg psihofizičkog stanja i javlja se osećaj zadovoljstva i harmonije.
Homeopatija spada u holističke metode lečenja, tako da svaku osobu posmatra kao neodvojivu celinu mentalnog , emotivnog  i fizičkog nivoa postojanja. U homeopatiji se polazi od stava da je bolest u stvari posledica disharmonije životne ili vitalne sile i da zato treba tretirati bolesnu osobu u celosti, njenu poremećenu životnu sillu, a ne samu bolest, simptome ili oboleli organ.  Zato je jako važan individualni pristup svakom pacijentu ponaosob. Kao što ne postoje dve potpuno iste osobe, tako ne postoje ni dva ista vitalna poremećaja, pa se homeopatski lek prepisuje na osnovu individualnih simptoma i karakteristika pacijenta, a ne na osnovu same patologije.
Pored fižičkih simptoma, homeopata mora da sagleda i kompletno mentalno i emotino stanje osobe i da prepozna dinamiku i obrazac poremećaja životne sile, i sve to uzme u obzir kada prepisuje odgovarajući preparat.

Vaš homeopata Suzana Đokić
Homeopatsko – holistički centar
i udruženje  Homeocare Beograd
062 1760 708

Share