Homeopatija

Zastupljenost homeopatije u svetu

Posted at May 3, 2013 | By : | Categories : Homeopatija | Comments Off

Picture9Prema izveštajima Svetske zdravstvene organizacije, homeopatija je kao metod lečenja na drugom mestu u svetu. Na prvom mestu je kineskatradicionaln medicina, na trećem je lečenje biljem, dok je savremena ili konvencionalna medicina na četvrtom mestu.Imajuću u vidu da ostala tri sistema lečenja postoje već hiljadama godina, to je vredno napomenuti. Čak je i konvencionalna medicina u osnovi nastavak postupaka koji su primenjivani hiljadama godina. A jedan čovek, radeći iz početka sam, utemeljio je novi sistem lečenja koji je poput oluje osvojio svet, i zahvaljući svojoj efikasnosti, uprkos ogromnom otporu, uspeo da se probije na drugo mesto. Da je umesto fanatične zaslepljenosti homeopatija naišla na razuman prijem, najverovatnije bi sada bila najzastupljeniji metod lečenja u svetu.

Share